ആന്തറിലെ പ്രത്യേക കോശങ്ങൾ മയോസിസിനെ വിഭജിച്ച് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു:

നഹെദ്28 ഫെബ്രുവരി 20238 കാഴ്ചകൾഅവസാന അപ്ഡേറ്റ്: 15 മണിക്കൂർ മുമ്പ്

ആന്തറിലെ പ്രത്യേക കോശങ്ങൾ മയോസിസിനെ വിഭജിച്ച് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു:

ഉത്തരം ഇതാണ്: ചെറിയ ബീജകോശങ്ങൾ.

ആന്തറിലെ പ്രത്യേക കോശങ്ങൾ മയോസിസ് വഴി വിഭജിച്ച് പൂമ്പൊടിയും അണ്ഡാശയവും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ഈ പ്രക്രിയ ഒരു പ്രത്യേക തരം കോശവിഭജനമാണ്, അതിൽ ക്രോമസോമുകളുടെ എണ്ണം കുറയുന്നു, ഇത് ഡിപ്ലോയിഡ് സെല്ലുകളിൽ നിന്ന് ഹാപ്ലോയിഡ് ഗെയിമറ്റുകളുടെ ഉത്പാദനത്തിന് കാരണമാകുന്നു. ഗ്രഹത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ വസിക്കുന്ന ജീവികളുടെ പുനരുൽപാദനത്തിന് ഈ പ്രക്രിയ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്, കൂടാതെ പല ജീവിവർഗങ്ങളും മുട്ടകൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല.നിർബന്ധിത ഫീൽഡുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് *