ആർത്തവചക്രത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഈസ്ട്രജന്റെ അളവ്:

നഹെദ്28 ഫെബ്രുവരി 20238 കാഴ്ചകൾഅവസാന അപ്ഡേറ്റ്: 15 മണിക്കൂർ മുമ്പ്

ആർത്തവചക്രത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഈസ്ട്രജന്റെ അളവ്:

ഉത്തരം ഇതാണ്: താഴ്ന്ന.

ആർത്തവചക്രത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ, ഈസ്ട്രജൻ, പ്രൊജസ്ട്രോണുകളുടെ അളവ് ഗണ്യമായി കുറയുന്നു. ആർത്തവചക്രത്തിൽ ബീജസങ്കലനം നടക്കാത്തതാണ് ഇതിന് കാരണം. സൈക്കിളിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഈസ്ട്രജൻ പുറത്തുവിടുകയും അവസാനം വരെ അതിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിലെത്തുന്നതുവരെ അളവിൽ ക്രമാനുഗതമായി വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈസ്ട്രജന്റെ ഈ വർദ്ധനവ് ഗർഭാശയത്തിൽ രക്തത്തിന്റെയും ടിഷ്യുവിന്റെയും കട്ടിയുള്ള പാളി സൃഷ്ടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ആർത്തവചക്രത്തിന്റെ ആദ്യ എട്ട് ദിവസങ്ങളിൽ ഈസ്ട്രജന്റെ അളവ് കുറയുന്നത് സാധാരണമാണ്, അണ്ഡോത്പാദനം ഈസ്ട്രജന്റെ അളവ് സ്വാഭാവികമായി ഉയരാൻ കാരണമാകുന്നു. ശരീരത്തിലെ പല പ്രക്രിയകളിലും ഈസ്ട്രജൻ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ വലിയ രീതിയിൽ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ ആർത്തവചക്രത്തിലുടനീളം ആരോഗ്യകരമായ ഈസ്ട്രജന്റെ അളവ് നിലനിർത്താൻ അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.

ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല.നിർബന്ധിത ഫീൽഡുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് *