എന്ത് സാമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പിളുകൾ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു

നഹെദ്28 ഫെബ്രുവരി 20238 കാഴ്ചകൾഅവസാന അപ്ഡേറ്റ്: 16 മണിക്കൂർ മുമ്പ്

തന്മാത്രകൾ പരസ്പരം ഏറ്റവും അടുത്ത് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സാമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പിളുകൾ ഏതാണ്?

ഉത്തരം ഇതാണ്: സാമ്പിൾ എ മാത്രം.

ഒരു വസ്തുവിന്റെ ഫലപ്രാപ്തി നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനോ സാമ്പിളുകൾ തമ്മിലുള്ള പരസ്പരബന്ധം പരിശോധിക്കുന്നതിനോ വേണ്ടി, ശാസ്ത്രജ്ഞർ പലപ്പോഴും തന്മാത്രകൾ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സാമ്പിളുകളിൽ പഠനം നടത്താറുണ്ട്. രാസ സംയുക്തങ്ങൾ ഇതിന് ഒരു മികച്ച ഉദാഹരണമാണ്, കാരണം അവ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം തന്മാത്രകൾ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ, ഒരു സന്ധിയുടെ അസ്ഥികളിലെ ചലനം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോയിന്റിന്റെ രണ്ട് അറ്റങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരം, മാതൃകകൾ പരസ്പരം ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം ആകാം. വ്യത്യസ്ത സാമ്പിളുകൾ പരസ്പരം എങ്ങനെ ഇടപഴകുന്നുവെന്നും ഭാവിയിൽ വ്യത്യസ്ത ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്കായി അവ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്നും അവരുടെ ഗവേഷണത്തിലൂടെ ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും.

ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല.നിർബന്ധിത ഫീൽഡുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് *