ഒരേ അർത്ഥത്തിൽ രണ്ട് ആശയങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഒരു ചിഹ്നം ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ:

നഹെദ്28 ഫെബ്രുവരി 202310 കാഴ്ചകൾഅവസാന അപ്ഡേറ്റ്: 14 മണിക്കൂർ മുമ്പ്

ഒരേ അർത്ഥത്തിൽ രണ്ട് ആശയങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഒരു ചിഹ്നം ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ:

ഉത്തരം ഇതാണ്: =.

 

ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല.നിർബന്ധിത ഫീൽഡുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് *