ഒരു പെൺ ഗേമറ്റുമായി ഒരു പുരുഷ ഗേമറ്റിന്റെ സംയോജനത്തെ വിളിക്കുന്നു a

നഹെദ്28 ഫെബ്രുവരി 20238 കാഴ്ചകൾഅവസാന അപ്ഡേറ്റ്: 16 മണിക്കൂർ മുമ്പ്

ഒരു പെൺ ഗേമറ്റുമായി ഒരു പുരുഷ ഗേമറ്റിന്റെ സംയോജനത്തെ വിളിക്കുന്നു a

ഉത്തരം ഇതാണ്: ബീജസങ്കലനം.

ആണിന്റെയും പെണ്ണിന്റെയും ഗേമറ്റുകളുടെ സംയോജനത്തെ ബീജസങ്കലനം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. പുനരുൽപാദനത്തിനും പുതിയ ജീവിതത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയ്ക്കും ഈ പ്രക്രിയ ആവശ്യമാണ്. ബീജസങ്കലനസമയത്ത്, പുരുഷ ഗേമറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബീജങ്ങളും പെൺ ഗേമറ്റുകളും ഒന്നിച്ച് സൈഗോട്ട് എന്ന ഒരൊറ്റ കോശമായി മാറുന്നു. ഈ ഒരൊറ്റ കോശത്തിൽ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നുള്ള ജനിതക വസ്തുക്കൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, മാത്രമല്ല എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും വികാസത്തിന്റെ തുടക്കവുമാണ്. ഈ പ്രക്രിയ ജീവജാലങ്ങളുടെ വൈവിധ്യത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്, കാരണം ഇത് സ്പീഷിസുകളിൽ വൈവിധ്യത്തെ അനുവദിക്കുന്നു. ബീജസങ്കലനം എന്നത് അവിശ്വസനീയമാംവിധം സങ്കീർണ്ണമായ ഒരു പ്രക്രിയയാണ്, അത് വിജയിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക കോശങ്ങളും അവയവങ്ങളും ഒരുമിച്ച് വരുന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല.നിർബന്ധിത ഫീൽഡുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് *