കിഴക്ക് ഞാൻ ക്രിയയെ സമയത്തിന്റെ നാമമായി മാറ്റുന്നു

നഹെദ്28 ഫെബ്രുവരി 20238 കാഴ്ചകൾഅവസാന അപ്ഡേറ്റ്: 16 മണിക്കൂർ മുമ്പ്

കിഴക്ക് ഞാൻ ക്രിയയെ സമയത്തിന്റെ നാമമായി മാറ്റുന്നു

ഉത്തരം ഇതാണ്: ശോഭയുള്ള (പ്രകാശമുള്ള പ്രഭാത സൂര്യൻ).

ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല.നിർബന്ധിത ഫീൽഡുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് *