ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന മൃഗം

നഹെദ്28 ഫെബ്രുവരി 20237 കാഴ്ചകൾഅവസാന അപ്ഡേറ്റ്: 17 മണിക്കൂർ മുമ്പ്

ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന മൃഗം

ഉത്തരം ഇതാണ്: ഒരു വേട്ടക്കാരൻ

ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല.നിർബന്ധിത ഫീൽഡുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് *