ജ്ഞാനം നേടിയിരിക്കുന്നു

നഹെദ്28 ഫെബ്രുവരി 20239 കാഴ്ചകൾഅവസാന അപ്ഡേറ്റ്: 16 മണിക്കൂർ മുമ്പ്

ജ്ഞാനം നേടിയിരിക്കുന്നു

ഉത്തരം ഇതാണ്: മാതാപിതാക്കളുടെയും മുത്തശ്ശിമാരുടെയും പാരമ്പര്യമായി ലഭിച്ച പഠനവും അനുഭവവും കൊണ്ട്.

അറിവും അനുഭവവും കൊണ്ട് നേടിയെടുത്ത ശക്തമായ ഒരു ശക്തിയാണ് ജ്ഞാനം, അത് മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും മുത്തശ്ശിമാരിൽ നിന്നും പാരമ്പര്യമായി ലഭിക്കും. ഇത് ഒരു ദൈവിക ദാനമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, കൂടാതെ എല്ലാ സംസ്കാരങ്ങളിലും വളരെ ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ അറിവ് നമ്മുടെ പൂർവ്വികരുടെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ലഭ്യമായ ഏതെങ്കിലും ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. എങ്ങനെ ശരിയായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാമെന്നും എങ്ങനെ വിശ്വസ്തത പുലർത്താമെന്നും നമ്മുടെ ചാരിറ്റി, വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതികൾ എങ്ങനെ നടത്താമെന്നും ജ്ഞാനത്തിന് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും പഠിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്നും ഇത് നമ്മെ സഹായിക്കും. ആത്യന്തികമായി, ജ്ഞാനം എന്നത് വളരെ മൂല്യവത്തായ ഒരു സ്വഭാവമാണ്, അത് നമ്മോടൊപ്പം എന്നേക്കും നിലനിൽക്കും.

ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല.നിർബന്ധിത ഫീൽഡുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് *