ദ്രവ്യത്തിന്റെയും ഊർജത്തിന്റെയും പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ശാസ്ത്രം. ഉത്തരം ആവശ്യമാണ്. ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ്

നഹെദ്28 ഫെബ്രുവരി 20238 കാഴ്ചകൾഅവസാന അപ്ഡേറ്റ്: 17 മണിക്കൂർ മുമ്പ്

ദ്രവ്യത്തിന്റെയും ഊർജത്തിന്റെയും പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ശാസ്ത്രം. ഉത്തരം ആവശ്യമാണ്. ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ്

ഉത്തരം ഇതാണ്: ഭൗതികശാസ്ത്രം.

ദ്രവ്യത്തിന്റെയും ഊർജത്തിന്റെയും പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശാസ്ത്രമാണ് ഭൗതികശാസ്ത്രം. ദ്രവ്യത്തിന്റെ ഭൗതിക സവിശേഷതകളും കണികകൾ, ശക്തികൾ, ഊർജ്ജം, ചലനം എന്നിവ തമ്മിലുള്ള പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണിത്. ദ്രവ്യത്തിന്റെ പിണ്ഡം, ഭാരം, സാന്ദ്രത, ചൂട്, വെളിച്ചം, വൈദ്യുതി തുടങ്ങിയ ഊർജം തുടങ്ങിയ ഗുണങ്ങളിലേക്കും ആഴ്ന്നിറങ്ങുന്ന ആകർഷകമായ ഒരു മേഖലയാണിത്. ന്യൂട്ടന്റെ ചലനനിയമങ്ങളിലൂടെ ദ്രവ്യവും ഊർജവും തമ്മിലുള്ള പ്രതിപ്രവർത്തനം ക്ലാസിക്കൽ ഫിസിക്സ് വിശദീകരിക്കുന്നു, അതേസമയം ആധുനിക ഭൗതികശാസ്ത്രം ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രകൃതിയെ അതിന്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന തലത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ജോലിയുടെ അളവിന്റെ യൂണിറ്റ് ജൂൾ ആണ്. പ്രകൃതി ലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ധാരണയിൽ രസതന്ത്രവും ജീവശാസ്ത്രവും തമ്മിലുള്ള വിടവ് നികത്തുന്ന ഒരു അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രമാണ് ഭൗതികശാസ്ത്രം.

ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല.നിർബന്ധിത ഫീൽഡുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് *