സ്വതന്ത്രമായി ജീവിക്കുന്ന പരന്ന പുഴുക്കൾ പുനരുൽപ്പാദനം വഴി പുനർനിർമ്മിക്കുന്നു.

നഹെദ്28 ഫെബ്രുവരി 20236 കാഴ്ചകൾഅവസാന അപ്ഡേറ്റ്: 17 മണിക്കൂർ മുമ്പ്

സ്വതന്ത്രമായി ജീവിക്കുന്ന പരന്ന പുഴുക്കൾ പുനരുൽപ്പാദനം വഴി പുനർനിർമ്മിക്കുന്നു.

ഉത്തരം ഇതാണ്: ശരിയാണ്.

സ്വതന്ത്രമായി ജീവിക്കുന്ന പരന്ന വിരകൾക്ക് പുനരുജ്ജീവനത്തിലൂടെ അലൈംഗികമായ പ്രത്യുത്പാദനത്തിന് കഴിവുണ്ട്. സെല്ലിന് പുറത്തുള്ള അധിക ജലം നീക്കം ചെയ്യാനും ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് നിലനിർത്താനും ഈ പ്രക്രിയ അവരെ അനുവദിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ, പരന്ന പുഴുവിന്റെ ശരീരത്തിലെ കേടുപാടുകൾ മൂലം നഷ്ടപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഭാഗങ്ങൾ വീണ്ടും വളരാൻ കഴിയും. കൂടാതെ, പരന്ന പുഴുവിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ പുറം പാളി വിവിധ ബാഹ്യ ഘടകങ്ങളിൽ നിന്ന് ജീവിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ ഒരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഗവേഷണം വെളിപ്പെടുത്തി. അതിനാൽ, ഈ അത്ഭുതകരമായ പുനരുൽപാദനത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ പരന്ന പുഴുക്കൾ അവയുടെ പരിസ്ഥിതിയിൽ അതിജീവിക്കാനും വളരാനും കഴിയും.

ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല.നിർബന്ധിത ഫീൽഡുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് *