ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഒരു പാളിയിലാണ് നടക്കുന്നത്

നഹെദ്28 ഫെബ്രുവരി 20238 കാഴ്ചകൾഅവസാന അപ്ഡേറ്റ്: 18 മണിക്കൂർ മുമ്പ്

ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഒരു പാളിയിലാണ് നടക്കുന്നത്

ഉത്തരം ഇതാണ്: ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റുകൾ.

ഭൂമിയിലെ ജീവന്റെ അനിവാര്യമായ പ്രക്രിയയാണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ്. ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചെടിയുടെ ഒരു പാളിയിലാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്, ഇത് ഇല കോശങ്ങളിൽ കാണാം. സൂര്യപ്രകാശം ആഗിരണം ചെയ്യുന്നതിലൂടെയാണ് പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കുന്നത്, അത് പിന്നീട് രാസ ഊർജ്ജമായി മാറുന്നു. ഈ ഊർജ്ജം പിന്നീട് തനിക്കും ഭക്ഷ്യ ശൃംഖലയിലെ മറ്റ് ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഭക്ഷണം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പ്ലാന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഫോട്ടോസിന്തസിസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രക്രിയയാണ്, കാരണം ഇത് ഭൂമിയിലെ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നു. അതില്ലെങ്കിൽ, ഗ്രഹം തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സ്ഥലമായിരിക്കും.

ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല.നിർബന്ധിത ഫീൽഡുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് *