ഭൂമിയുടെ പുറംതോടിനു താഴെയുള്ള പ്രദേശമാണ് ആവരണം

നഹെദ്28 ഫെബ്രുവരി 20238 കാഴ്ചകൾഅവസാന അപ്ഡേറ്റ്: 15 മണിക്കൂർ മുമ്പ്

ഭൂമിയുടെ പുറംതോടിനു താഴെയുള്ള പ്രദേശമാണ് ആവരണം

ഉത്തരം ഇതാണ്: ശരിയാണ്.

ഭൂമിയുടെ പുറംതോടിന്റെ താഴെയുള്ള പാളിയാണ് ആവരണം, ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പാളിയാണിത്. ഇത് ഇടതൂർന്നതും ചൂടുള്ളതും കൂടുതലും ഖര പാറകളാൽ നിർമ്മിതമാണ്, പുറംതോട് മുതൽ 2900 കിലോമീറ്റർ വരെ ആഴത്തിൽ വ്യാപിക്കുന്നു. ആവരണത്തെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു, മുകളിലും താഴെയുമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ, മുകൾ ഭാഗം താഴത്തെ ഭാഗത്തെക്കാൾ കഠിനമാണ്. ഇത് ടെക്റ്റോണിക് പ്ലേറ്റുകളുടെ ചലനത്തിന് ഉത്തരവാദിയാണ്, അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളും ഭൂകമ്പങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുന്നു. വിവിധ സ്രോതസ്സുകൾ കാരണം ഭൂകമ്പ പ്രവർത്തനത്തിന് കാരണമാകുന്ന സംവഹന പ്രവാഹങ്ങൾ ആവരണത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന താപം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭൂമിയുടെ പുറംതോടുകൾ എങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ടുവെന്ന് മനസിലാക്കാൻ ഈ ഭൂകമ്പ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രധാനമാണ്.

ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല.നിർബന്ധിത ഫീൽഡുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് *