മുഹമ്മദ് കണ്ണുകളുയർത്തി മേഘങ്ങൾക്കിടയിൽ ചന്ദ്രനെ കണ്ടു.

നഹെദ്28 ഫെബ്രുവരി 20238 കാഴ്ചകൾഅവസാന അപ്ഡേറ്റ്: 14 മണിക്കൂർ മുമ്പ്

മുഹമ്മദ് കണ്ണുകളുയർത്തി മേഘങ്ങൾക്കിടയിൽ ചന്ദ്രനെ കണ്ടു.

ഉത്തരം ഇതാണ്: ക്രിയാ വാക്യം.

 

ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല.നിർബന്ധിത ഫീൽഡുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് *