സംശയങ്ങൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത്: അവൻ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് തടയപ്പെട്ട പാപങ്ങൾ.

നഹെദ്28 ഫെബ്രുവരി 20238 കാഴ്ചകൾഅവസാന അപ്ഡേറ്റ്: 18 മണിക്കൂർ മുമ്പ്

സംശയങ്ങൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത്: അവൻ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് തടയപ്പെട്ട പാപങ്ങൾ.

ഉത്തരം ഇതാണ്: പിശക്.

 

ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല.നിർബന്ധിത ഫീൽഡുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് *