അവന്റെ കാർ പോലെ നാമങ്ങളുടെ അവസാനത്തിൽ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ഉച്ചരിക്കുന്നു

നഹെദ്28 ഫെബ്രുവരി 20236 കാഴ്ചകൾഅവസാന അപ്ഡേറ്റ്: 16 മണിക്കൂർ മുമ്പ്

അവന്റെ കാർ, അറിവിന്റെ വീട് തുടങ്ങിയ നാമങ്ങളുടെ അവസാനത്തിൽ ശ്രദ്ധ വ്യതിചലനം ഉച്ചരിക്കുന്നു

ഉത്തരം ഇതാണ്: പിശക്.

ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല.നിർബന്ധിത ഫീൽഡുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് *