സൂറത്ത് അൽ-മയൂനിൽ കണ്ടെത്തിയ മൂല്യങ്ങൾ

നഹെദ്28 ഫെബ്രുവരി 202310 കാഴ്ചകൾഅവസാന അപ്ഡേറ്റ്: 16 മണിക്കൂർ മുമ്പ്

സൂറത്ത് അൽ-മയൂനിൽ കണ്ടെത്തിയ മൂല്യങ്ങൾ

ഉത്തരം ഇതാണ്:

  1. ഇസ്ലാമിക മതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സമഗ്രമായ ധാരണ.
  2. പ്രാർത്ഥനയിൽ വിധേയത്വം.
  3.  കാരുണ്യത്തിന്റെയും എളിമയുടെയും ധാർമ്മികത സ്വീകരിച്ച്, നന്മയെ വിളിച്ച് തിന്മയും തിന്മയും വിലക്കിക്കൊണ്ടും പ്രാർത്ഥന സ്ഥാപിക്കുക
  4. ഓരോ വാക്കിനും പ്രവൃത്തിക്കും സർവ്വശക്തനായ ദൈവത്തോടുള്ള ആത്മാർത്ഥത.
  5. അനാഥനോട് കരുണ കാണിക്കുകയും അവന്റെ തല തുടയ്ക്കുകയും സഹായം നൽകുകയും അവനോട് ദയ കാണിക്കുകയും ചെയ്യുക.
  6. ദരിദ്രർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുകയും അവനെ പോറ്റാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
  7. ആവശ്യമുള്ള എല്ലാവർക്കും ഒരു കൈ സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുക.

 

ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല.നിർബന്ധിത ഫീൽഡുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് *