ഞങ്ങൾ ജെയിൽ ഒരു ഇടത്തരം ഹംസ വരച്ചു കാരണം

നഹെദ്28 ഫെബ്രുവരി 20239 കാഴ്ചകൾഅവസാന അപ്ഡേറ്റ്: 14 മണിക്കൂർ മുമ്പ്

നേരത്തെ ഞങ്ങൾ ജെയിൽ ഒരു ഇടത്തരം ഹംസ വരച്ചു, കാരണം

ഉത്തരം ഇതാണ്: ഹംസ നിശ്ചലമാണ്, അതിന് മുമ്പുള്ളത് തകർന്നിരിക്കുന്നു.

 

ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല.നിർബന്ധിത ഫീൽഡുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് *