പുതിയ മെറ്റീരിയലുകളിൽ കലാശിക്കുന്ന മാറ്റം

നഹെദ്28 ഫെബ്രുവരി 20239 കാഴ്ചകൾഅവസാന അപ്ഡേറ്റ്: 16 മണിക്കൂർ മുമ്പ്

പുതിയ മെറ്റീരിയലുകളിൽ കലാശിക്കുന്ന മാറ്റം

ഉത്തരം ഇതാണ്: രാസ മാറ്റം

ഒരു രാസമാറ്റം എന്നത് പുതിയ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഫലമായുണ്ടാകുന്ന മാറ്റമാണ്. രണ്ടോ അതിലധികമോ പദാർത്ഥങ്ങൾ കൂടിച്ചേർന്ന് വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു പുതിയ പദാർത്ഥം രൂപപ്പെടുമ്പോഴാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. ഈ പുതിയ മെറ്റീരിയലിന് നിറം, മണം, രുചി, ഘടന തുടങ്ങിയ യഥാർത്ഥ മെറ്റീരിയലിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഗുണങ്ങളുണ്ടാകാം. രാസമാറ്റങ്ങളിൽ സാധാരണയായി പ്രകാശം അല്ലെങ്കിൽ ചൂട് പോലെയുള്ള ഊർജ്ജത്തിന്റെ പ്രകാശനം ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇരുമ്പ് തുരുമ്പെടുക്കൽ, ഇന്ധനങ്ങൾ കത്തിക്കൽ, പഴങ്ങൾ പാകമാകൽ എന്നിവ രാസമാറ്റങ്ങളുടെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. ഈ പ്രക്രിയകളിലെല്ലാം പുതിയ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ രൂപീകരണം ഉൾപ്പെടുന്നു, അവയെല്ലാം രാസമാറ്റങ്ങളുടെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്.

ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല.നിർബന്ധിത ഫീൽഡുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് *