ശമ്പളത്തിന്റെ പ്രായം കൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്

നഹെദ്28 ഫെബ്രുവരി 20236 കാഴ്ചകൾഅവസാന അപ്ഡേറ്റ്: 16 മണിക്കൂർ മുമ്പ്

ശമ്പളത്തിന്റെ പ്രായം കൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്

ഉത്തരം ഇതാണ്: നിർബന്ധിത നമസ്കാരത്തിന് മുമ്പും ശേഷവുമുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ.

സുനൻ അൽ-റത്തീബ് ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ്, കാരണം ഇത് അഞ്ച് നിർബന്ധിത പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ശേഷം ഒരു നിശ്ചിത സമയത്ത് നിർവഹിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ്. സൂപ്പർറോഗേറ്ററി പ്രാർഥനകൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു, അവയ്ക്ക് ദൈവവുമായുള്ള ആത്മീയ ബന്ധം വർധിപ്പിക്കുന്നതുപോലുള്ള നിരവധി ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ശമ്പളത്തിന്റെ സുന്നത്തുകൾ നമസ്കാരത്തിന് മുമ്പും ശേഷവും നിർവഹിക്കാവുന്നതാണ്, അവ മുഹമ്മദ് നബിയിൽ നിന്ന് പാരമ്പര്യമായി ലഭിച്ചതാണ് (ദൈവം അവനെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവരുടെ പരിശീലനത്തിലൂടെ, മുസ്ലീങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തോടുള്ള വിശ്വാസവും ഭക്തിയും വർധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.

ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല.നിർബന്ധിത ഫീൽഡുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് *